Brakujące klucze NO_PUBKEY

Ostatnio pojawił mi się uporczywy komunikat

W: Błąd GPG: http://ppa.launchpad.net trusty Release: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 4DF9B28CA252A784

Po dłuższej chwili znalazłem świetny skrypt na stronie http://www.ubuntu-pomoc.org/sposob-na-brakujace-klucze-gpg

1. Zaloguj się na roota:

sudo su

2. Wydaj polecenie:

apt-get update 2> /tmp/keymissing; for key in $(grep "NO_PUBKEY" /tmp/keymissing |sed "s/.*NO_PUBKEY //"); do echo -e "\nProcessing key: $key"; gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv $key && sudo gpg --export --armor $key | apt-key add -; done

3. Usuń niepotrzebny plik /tmp/keymissing:

rm /tmp/keymissing

4. Niestety czasami serwer z kluczmi nie odpowiada, zatem poradziłem sobie instalując y-ppa-manager:

sudo apt-get update
sudo apt-get install y-ppa-manager
  • Po instalacji uruchom y-ppa-manager (wpisz y-ppa-manager i wciśnij enter).
  • W nowootwartym oknie wybierz „Advanced.”
  • Z listy zadań wybierz:  „Try to import all missing GPG keys” następnie kliknij OK.

5. Aby sprawdzić czy klucze zaimportowały sie poprawnie wpisz

sudo apt-get update